O Udruženju Vegana i Veganki BiH

Donosimo novosti iz oblasti aktivizma za prava životinja, radimo kampanje za prava životinja,borimo se protiv nasilja i iskorištavnja svih životinja ,dijelimo recepte, pomažemo pri snalaženju u cruelty free kupovini i jačamo mrežu vegana i veganki u BiH.

Mi smo prva registrovana organizacija za prava životinja u BiH (2016 godina). Mnoge organizacije za “prava životinja” na prvo mjesto stavljaju “humaniji,bolji” tretman životinja i dobrobit istih, te se pretežno fokusiraju na kućne ljubimce , dok se mi zalažemo za potpuno ukidanje sistema koji eksploatišu životinje na prvom mjestu, i zalažemo se za prava svih životinja. 


We bring the news about activism for animal rights,make animal rights campaigns,fight against abuse and exploatation of all animals,share vegan recipes, help with buying vegan & cruelty-free products and growing vegan community in Bosnia.

We are the first registered organization fighting for animal rights in Bosnia and Herzegovina(2016). Many “animal rights” organizations put the “more humane, better” treatment of animals and their well-being first, thus mainly focusing on pets, whereas we fight for the total abolishment of the systems which exploit animals in the first place, fighting for all animals’ rights.