Donirajte

Donacije za
Udruženje vegana i veganki Bosne i Hercegovine

Vaše donacije za Udruženje vegana i veganki Bosne i Hercegovine će pomoći radu udruženja i širenju svijesti o pravima životinja i benefitima veganskog načina života.

Vaše donacije

Vaše uplate za Udruženje vegana i veganki Bosne i Hercegovine možete uplatiti putem PayPal-a klikom na dugme pored.

Ili putem računa u Raiffeisen Bank sa naznakom Donacija za Udruženje vegana i veganki Bosne i Hercegovine

Podaci o računu:

Udruženje vegana i veganki Bosne i Hercegovine

Broj računa: 161 0000 221 690 019

Banka: Raiffheisen bank dd Sarajevo

zeleno-transparent-240x90