Internet kampanja i umjetnički performans protiv krzna

27 Januara, 2021